Scriabin, post-romantik dönemde yaşamasına rağmen ulusçuluk akımına kapılmamış, kendi düş’ünlerinin peşinden gitmiş bir isim. Schönberg’in atonalitesinden habersiz olsa da, kendi mistik yaklaşımıyla müziğini ton dışı kurgulamış. Bu nedenle, 12 ton ve serializmin öncülerinden sayılabilir.
İlk dönem yazdığı; etüt, mazurka, noktürn, empromptü ve prelüdler romantizmin doruğunu yaşatan Liszt ve Chopin izlerini taşısa da bu etkiden kısa süre içinde çıkmıştır. 1900’lerin başında mistisizme yönelmiş, Rus teosofları ve Nietzsche gibi felsefecilerden etkilenmiş ve bu etkiyi gittikçe daha çok müziğine yansıtmaya başlamıştır. Son dönem piyano sonatları ve senfonik şiirlerinde, bütünsel olarak evrenin kozmik ilişkilerini çözümlemeyi amaçlamıştır.

Scriabin, son döneminde ve en önemli eserlerinden biri olan piyano için senfonik şiiri Prometheus’ta, tını ile renkleri ilişkilendirmiş, adeta bir renkli klavye düşleyerek her tınıya bir renk atfetmiş . Prometheus, müzikte sembolizme verilebilecek en güzel örneklerden olabilir. Sesi görsellikle buluşturarak kozmik süreçleri anlamaya daha çok yaklaşacağını düşünmüş olmalı.. Novus, Scriabin’in kendini kaybetme ve neticesinde müzikal dilini bulma sürecine kronolojik bir yolculuk yaptı.


Bu metin internet radyosu radyodinlemekicinbir.site’de yayınlanmak üzere hazırladığım Novus programının 17 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 2. bölümü için yazılmıştır. Programda çalınan eserlere aşağıdaki Spotify listesinden ulaşabilirsiniz.


Kategoriler: Novus