Claude Debussy

20. yy’ı hazırlayan en önemli bestecilerden Claude. Debussy, kendisine dek süregelmiş olan Alman geleneği ve tonal merkezli müzik yazım anlayışını kırmış ve sembolist şiir ve izlenimci resmin yaklaşımlarına yakın durarak yeni-tamamen kendine has bir müzik dili yaratmayı başarmıştır. Bu yeni müzik dili içerisinde sessizlik, ses kadar önem taşımış ve hatta Devamı…