Salgın nedeniyle karantinada olduğumuz bu dönemde uzun süredir aklımda olan Batı Müziği’nin Öyküsü/Evrimi ile ilgili interaktif bir atölyeyi hayata geçirmekteyim. Yaşamımızdaki yeri oldukça önemli olan müziğin geçmişi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Müzik; insanlık tarihi ile evrimleşmiş, estetik ve sanatsal arayışlarla dönemler boyu farklı çoksesli yazılı formlarla kümülatif bir ilerleme göstermiş ve 20. Yüzyıl müziğiyle birlikte Modernizmle, insanlığın içinde bulunduğu buhrana cevap arayışı niteliğinde, akademik müzikal ilerlemeye karşı çıkılan, form dışı, ton dışı, diğer sanatlarla ya da düşünsel üretimlerle birlikte var olan müzikal arayışlara sahne olmuştur. Günümüz müzik formlarını anlamak, çağdaş müzik üretmek ya da yorumlamak, donanımlı bir müzik dinleyicisi olmak; Batı Müziği’nin geçirdiği evrimi özümsemekten geçmektedir.
Atölye; kronolojik bir ilerleyişle, Zoom üzerinden online imkanları kullanarak seminer ve sonrasında interaktif katılımla karşılıklı söyleşi şeklinde gerçekleşecektir.
Sunumlar Antik dönemden başlayacak, çoksesli/yazılı çağdaş müzik türlerine dek ilerleyecektir.
Atölye, Batı Müziği’nin evrimini merak eden, amatör ya da profesyonel çalgı eğitimi alan ya da müzik tutkunu olan herkese açıktır.
Bilgi ve Başvuru İçin: contact@basakidilozen.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.