İsmini ve müzikal esinini Zen öğretisinden alır. Tıpkı Zen öğretisinde bireyin iç dünyasının derinliklerini görmesiyle bağımlılıklardan kurtulup özgürlüğe giden kapıların aralanması gibi, 20. yüzyıl müziği de seslerin kendisine, zamana ve müzik dışı seslere de yönelerek anlamı ve dinleme edimlerini sorgulamış, müziğin Klasik Batı Müziği bünyesinde kalıplaşmış öğelerinden bağımsızlaşması ile yeni müziğin kapılarını aralamıştır.

SeSshinduo bugünün üretimine ışık tutan ve müzikal sorgulamaları geçerliliğini koruyan 20. yüzyıl müziğinin 4 el piyano eserlerini çalışmak ve yorumlamak üzere 2019 yılında kurulmuştur.

Repertuvar Notları

SeSshinduo, Art Nouveau döneminde 20. yüzyıl müziğinin öncüleri olmuş, üretimlerinde birbirlerinden beslenip esinlenen ve yeri geldiğinde birbirlerini en ağır şekilde eleştiren üç arkadaşın eserlerini yorumluyor: Debussy, Satie ve Ravel.

Debussy ve Ravel empresyonizme yaklaşırken, Satie sürrealizme ve yapıbozuma yönelmişti. Seçilen dört el eserlerinden Debussy ve Ravel’inki masalsı hayal gücü ile doğa tasvirleri ve çocuksu bir anlatımda, Satie’ninki ise empresyonizmin romantik üslubuna ve form saplantısına getirilen satirik bir eleştiri niteliğindedir.

Daha fazla bilgi için:

www.sesshinpianoduo.com