Dmitri Şostakoviç

Şostakoviç’in müziğini anlayabilmek için öncelikle Sovyetler Birliği’nin kültür-sanat politikalarına değinmek gerekiyor. Sovyet müziğini üç dönemde inceleyebiliriz; 1920-1930 arası kuruluş ve iç yapıların oluşumu dönemi, 1930-1953 sosyalist inşa dönemi ve savaş yılları, 1953 Stalin sonrası revizyonistler ve soğuk savaş dönemi. Devrimden sonraki ilk dönemde iki müzik birliği kurulmuştu; “Çağdaş Müzik Birliği” Devamı…