Igor Stravinsky

“Bahar Ayini”nin 1913’te Paris’te skandal yaratan ilk gösteriminin ardından eleştirmen Guido Pannain, Stravinski hakkında şunları yazmıştı: “Yapıt Stravinski’nin yaradılışındaki barbarlığın dışa vuruluşunun sonucudur. Stravinski’nin müzik duygusu, bütün ilkellerde olduğu gibi, harekete yani ritme dayalıdır.” (Mimaroğlu, s.142) Stravinski’nin besteciliği üç döneme ayrılır; 1. Rus müziğinden esinlendiği 1920’ye kadar olan ilk dönem, Devamı…