İnteraktif Online Atölye: Batı Müziği’nin Antik Dönemden Günümüze Gelişimi

Salgın nedeniyle karantinada olduğumuz bu dönemde uzun süredir aklımda olan Batı Müziği’nin Öyküsü/Evrimi ile ilgili interaktif bir atölyeyi hayata geçirmekteyim. Yaşamımızdaki yeri oldukça önemli olan müziğin geçmişi, insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Müzik; insanlık tarihi ile evrimleşmiş, estetik ve sanatsal arayışlarla dönemler boyu farklı çoksesli yazılı formlarla kümülatif bir ilerleme göstermiş ve 20. Yüzyıl müziğiyle birlikte Modernizmle, insanlığın içinde bulunduğu buhrana cevap arayışı niteliğinde, akademik müzikal ilerlemeye karşı çıkılan, form dışı, ton dışı, diğer sanatlarla Devamı…

Erik Satie

Alfred Eric Leslie Satie (1866-1925), minimalist öğeler taşıyan “aykırı ve tuhaf” eserlerini klasik müzikte minimalizmden çok önce yazmıştır. 1888’de yazdığı “Gymnopédies” ve 1893’te yazdığı “Gnossiennes” isimli piyano eserleri 20. yüzyıl bestecileri için hem biçim hem tonal yaklaşımıyla referans oluşturmuş; tonalite, mekan ve duyguyla ilgili yeni anlayışların öncüsü olmuştur. Biçim ve yapıda; tonal ve melodik hattı yapıbozuma uğratan Satie’nin müziği, New York Okulu’nun (Cage, Feldman, Wolff, vb.) ve Amerikan minimalizminin (Terry Riley, Steve Reich) temelini şekillendirmeye Devamı…

Pierre Boulez

Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Boulez, gençliğinde matematik ve fen bilimleri ile ilgiliydi. Lyon’daki matematik ve mühendislik eğitiminden sonra 1943 yılında Paris Konservatuarı’nda Oliver Messiaen ile kompozisyon çalışmaya başladı, 1945 yılında ise Leibowitz ile 12 ton müziği üzerine çalıştı. Boulez, 1953 yılından itibaren avangart müzikleri içeren konserlerin temelini atmış, orkestra şefi olarak tanınmaya başlamış, çoğunlukla 20. yüzyıl bestecilerinin seslendirildiği orkestraları yönetmekteyken bir yandan da somut müzik üzerine yoğunlaştığı eserlerini yazıyordu. 1974 yılında Pompidou hükümetinin kararı Devamı…

Philip Glass

20. yüzyılın ikinci yarısının en üretken ve etkili bestecilerinden olan Glass, klasik müzik içerisindeki özgün müzikal dilinin ötesinde; Allen Ginsberg, Woody Allen, David Bowie, Twyla Tharp gibi birçok farklı sanatçı ile çalışmış, 50 yıllık süreçte sadece müzik içinde kalmamış, döneminin sanat ve entelektüel dünyasını oldukça etkilemiştir. Glass’ın film müzikleri pek çok ödüle aday gösterilmiş, “Saatler”in müzikleri ile BAFTA, The Truman Show’un müzikleri ile Altın Küre ödülünü kazanmıştır. Altı yaşında keman, sekiz yaşında flüt ve piyano Devamı…

İlhan Mimaroğlu

Evrensel anlamda elektronik müziğin öncüleri arasına girmiş Mimaroğlu, besteciliği yanında eleştiri ve denemeleri ile de çağdaş müziğe çok önemli katkılarda bulunmuştur. Galatasaray Lisesi ve ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1955 yılında Rockefeller bursunu kazanarak Columbia Üniversitesi’nde müzik eğitimi görmüş, Paul Henry Lang ile müzikoloji ve Dogulas Moore ile kompozisyon çalışmıştır. 1963 yılından sonra Usaçevski laboratuvarında elektronik müzik alanında çalışmıştır. Mimaroğlu, Elektronsal müzikte sanat mastırı derecesini tamamlamış, bu dönemde Edgar Varése ve Staphan Wolpe Devamı…

Ertuğrul Oğuz Fırat

Hukuka adanmış bir ömrün beraberinde; ressam, yazar ve şair olan Fırat’ın çağdaş müzik eserleri Türkiye için çok önemli bir yerde durur. 1941 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördüğü sürede, 20. yaş gününde annesinin aldığı piyano ile kendi kendine müzik çalışmalarına başlayan Fırat daha sonra birkaç aylığına Karl Berger ile armoni çalışmıştır. Fakat geleneksel müzik eğitimin kendisine ve ilerlemek istediği yola bir katkı sağlamayacağını düşünerek ders almaktan vazgeçmiş, kendi deyimiyle kendini piyanoda sesleri öğrenmeye Devamı…

İlhan Baran

İlhan Baran, yaşamının çoğunu Ankara’da geçirmiş, Ankara Atatürk Lisesi’ni 2. sınıfta Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Bölümü’nde kontrbas okumaya başlamıştır. İki yıl sonra ise yüksek öğretim eğitimine esas istediği bölüm olan kompozisyon ile devam etmiştir. Ahmet Adnan Saygun’un bestecilik öğrencisi olmuş, Cengiz Tanç ve Muammer Sun ile birlikte eğitim dönemini tamamlamıştır. Bu süreçte konservatuvarda Anadolu Halk Müziği ve Divan Müziği eğitimi de görmüş, ileriki yıllarda bestecilik yaşamında besleneceği, kendi topraklarının müziklerini öğrenme fırsatı edinmiştir. Baran, Devamı…

Elliott Carter

Elliott Carter; Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi üyesi, New York Üniversitesi, Queens Koleji, Yale Üniversitesi’nde çalışmış ve 1972’den sonra Juilliard Müzik Okulu’nda profesörlük yapmış, iki kez Pulitzer Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü almış, 103 yaşında ölümüne dek üretmeyi sürdürmüş ve 20. yüzyıl müziğine en özgün katkılarda bulunan Amerikalı nev-i sahsına münhasır besteci. Carter, 1926-1932 yılları arasında Harvard’da eğitim gördükten sonra, École Normale de Musique de Paris’te 1932–1935 yılları arasında çağın idol öğretmeni Nadia Devamı…

Igor Stravinsky

“Bahar Ayini”nin 1913’te Paris’te skandal yaratan ilk gösteriminin ardından eleştirmen Guido Pannain, Stravinski hakkında şunları yazmıştı: “Yapıt Stravinski’nin yaradılışındaki barbarlığın dışa vuruluşunun sonucudur. Stravinski’nin müzik duygusu, bütün ilkellerde olduğu gibi, harekete yani ritme dayalıdır.” (Mimaroğlu, s.142) Stravinski’nin besteciliği üç döneme ayrılır; 1. Rus müziğinden esinlendiği 1920’ye kadar olan ilk dönem, 2. 1920-1950 yılları arasındaki Yeni Klasikçilik dönemi, 3. 1971 yılına kadar olan ton dışı son dönem. Igor Fedorovic Stravinski 1882 yılında St. Petersburg yakınlarında İmparatorluk Devamı…

Henry Cowell

Henry Dixon Cowell, 11 Mart 1897’de Kaliforniya’da doğmuştur. Altı yaşındayken anne ve babası ayrıldığı için Cowell annesi ile büyümüştür ve hayatını şekillendiren kişi annesi olmuştur. Cowell 1910’da, Intelligence Quotient (IQ) testinin geliştiricisi Psikolog Lewis M. Terman tarafından üstün çocuklar arasına seçildi. Terman, on üç yaşında olan Cowell’ın, on dokuz yaşındakilerin zeka seviyesine sahip olduğunu belirtmişti. Oysa yaşadıkları zor zamanlar ve maddi imkansızlık yüzünden annesi Cowell’ı düzenli olarak okula göndermemişti, evde Cowell’ın kitaplar okumasını ve daha Devamı…