Adalar, Büyükada, Bostancı, Anadolu Yakası Piyano Dersleri / Özel Piyano Öğretmeni

Uzun yıllardır kurumlarda ve özel olarak piyano dersleri vermekteyim. Öğrencilerin yatkınlıklarına göre, her öğrenciye farklı metot ve yaklaşımla verdiğim klasik piyano derslerinde çocuklarla çalışmayı çok sevmekle birlikte her yaştan ve seviyeden öğrencilere ders veriyorum. Başta Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada olmak üzere Adalar ve Bostancı öncelikle olarak İstanbul Anadolu yakasında birebir piyano dersleri için aşağıdaki iletişim formu aracılığıyla ya da contact@basakidilozen.com adresine e-posta göndererek bana ulaşabilirsiniz. *Lokasyon, ders alacak öğrencinin seviyesi vb. bilgileri eklerseniz sevinirim. En Devamı…

Alexander Scriabin

Scriabin, post-romantik dönemde yaşamasına rağmen ulusçuluk akımına kapılmamış, kendi düş’ünlerinin peşinden gitmiş bir isim. Schönberg’in atonalitesinden habersiz olsa da, kendi mistik yaklaşımıyla müziğini ton dışı kurgulamış. Bu nedenle, 12 ton ve serializmin öncülerinden sayılabilir.İlk dönem yazdığı; etüt, mazurka, noktürn, empromptü ve prelüdler romantizmin doruğunu yaşatan Liszt ve Chopin izlerini taşısa da bu etkiden kısa süre içinde çıkmıştır. 1900’lerin başında mistisizme yönelmiş, Rus teosofları ve Nietzsche gibi felsefecilerden etkilenmiş ve bu etkiyi gittikçe daha çok müziğine yansıtmaya Devamı…

Claude Debussy

20. yy’ı hazırlayan en önemli bestecilerden Claude. Debussy, kendisine dek süregelmiş olan Alman geleneği ve tonal merkezli müzik yazım anlayışını kırmış ve sembolist şiir ve izlenimci resmin yaklaşımlarına yakın durarak yeni-tamamen kendine has bir müzik dili yaratmayı başarmıştır. Bu yeni müzik dili içerisinde sessizlik, ses kadar önem taşımış ve hatta sesin bel kemiğini oluşturmuştur. Sesleri (sembolist şiirde sözcüklerin, izlenimci resimde renklerin olduğu gibi) özgür kılarak tınının kendi varlığını ön plana çıkarmayı ana unsur haline getirmiştir. Devamı…